Discussie

In deze blogpost evalueren we op het scriptieproces dat we in de afgelopen maanden hebben doorlopen en formuleren we conclusies die anderen in de toekomst kunnen helpen om verder te gaan op de (vernieuwende) weg die we hebben bewandeld. We bespreken drie belangrijke aspecten van ons scriptieproces (het samenwerken, het werken op/via een website en het aan willen gaan van co-creatie) en we geven elk een korte, persoonlijke reflectie op het proces.Reflectie


Samenwerken
Het samen afstuderen heeft in ons geval zeer goed uitgepakt. Belangrijk is om te ontdekken of je een klik hebt, voordat je een intens project als het schrijven van een afstudeerscriptie goed aanpakt. In de tijd dat Hans van Driel dit afstudeeronderwerp aan ons presenteerde, kregen wij eerst de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en te besluiten of we dit ook daadwerkelijk samen wilden gaan doen.

Samen afstuderen gaf ons een impuls om altijd hard te werken. Omdat we elkaar niet wilden laten zitten en teleurstellen werd er van beide kanten gedurende het hele proces hard gewerkt. Het was een constante manier om te checken wie wat deed en om te zorgen dat we allebei ongeveer evenveel deden. We waren beiden continu op de hoogte van elkaars vorderingen en inhoudelijk werk, waardoor we allebei goed overzicht hadden van het proces en wat er nog moest gebeuren. Daarnaast was er onderling veel vertrouwen dat de ander zijn/haar taken zou uitvoeren en hier ook zijn/haar best op zou doen.

Het grootste voordeel van samen afstuderen ligt in de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen. Door technische hulpmiddelen is contact met elkaar snel gelegd. Wanneer een van de twee vastliep werd dit direct gecommuniceerd en konden we elkaar helpen om verder te komen. Zo werden taken als een organisch proces steeds opnieuw verdeeld, zonder vast te zitten aan vooraf bedachte plannen. Het samen werken heeft ons geholpen om sneller beslissingen te maken en samen (ook met begeleider Hans van Driel) hardop te denken over de volgende stappen.

In ons geval is de samenwerking heel goed verlopen. Een probleem binnen samenwerking kan zijn (in ons geval was dit niet aan de orde) dat het niet overzichtelijk is of elk van de studenten wel een gelijk aandeel levert. Dit kan voorkomen worden door heldere kaders te scheppen (in ons geval richtte Pieter zich op de interne bedrijfscultuur en Marèns zich op de externe communicatie).


Website
Afstuderen met een website is heel anders dan werken aan een worddocument. Wij hebben natuurlijk geen inzicht in die vorm van afstuderen op academisch niveau, maar via Hans van Driel hebben wij wel wat verhalen gehoord. We hebben na moeten denken over de structuur van de website: hoe houden we het naast leesbaar ook gebruiksvriendelijk? Daarnaast is alles wat je aan je scriptie schrijft, meteen toegankelijk voor de hele wereld om te lezen.

Mensen hadden de mogelijkheid om zich te abonneren op onze website. Hierdoor kregen ze meteen een e-mail op het moment dat wij een blogpost hadden geplaatst op de site. Mensen zien meteen als wij iets plaatsen, maar mensen merken dus ook als wij een tijdje niets plaatsen. Dit heeft soms voor een bepaalde ‘prestatiedruk’ gezorgd wat de kwaliteit niet altijd ten goede kwam. Omdat op de site stond wat onze planning was, hadden wij in het begin het gevoel om ons hier koste wat kost aan te houden, ook al was het kwalitatief nog niet goed (genoeg). Daarnaast leverde de snelheid van het posten in ons geval veel spelling- en grammaticale fouten op in de teksten.

Het was ook belangrijk om na te denken over hoe we ons publiek door de site willen leiden. Het is voor een nieuwe bezoeker een hele opgave om door de website te bladeren om tot de kern van ons verhaal te komen. Daarom hebben we paden bedacht voor verschillende doelgroepen. We geven een voorzet om door de meest relevante content te bladeren, maar behouden daarnaast de mogelijkheid voor iemand om vrij door onze site te bladeren.

De lengte van de posts zelf zijn anders dan in een worddocument. Webteksten zijn niet fijn om te lezen als ze erg lang zijn, daardoor is het voor ons als studenten een zeer goede oefening om sneller tot de kern te komen in een tekst. Ook het dubbel plaatsen van informatie is vaak voorgekomen. Het ontdubbelen van informatie kan opgelost worden door enerzijds goed te linken naar informatie en anderzijds door zorgvuldig te zijn op oude blogs die niet meer relevant zijn en verwijderd kunnen worden. Het maken van een website is zeer flexibel, maar de uitdaging is om het geen rommeltje te laten worden. Het is belangrijk om telkens weer als een buitenstaander naar je website te kijken: is het duidelijk? Is het relevant?

Voordeel van het afstuderen met een website is dat het een mooi uithangbord is voor je toekomst. Het is een scriptie die altijd en overal toegankelijk is en ook nog eens vernieuwend is. Na het afstuderen kunnen wij hier aan doorwerken en altijd relevant blijven houden voor bedrijven in de culturele sector.


Co-creatie
Kernwaarden van 3.0 werken en denken zoals co-creatie, democratie en transparantie wilden we niet alleen verkondigen, maar ook zelf toepassen in het kader van ‘practice what you preach’. Vanaf het begin is het ons doel geweest om samen met geïnteresseerde ondernemers en culturele instellingen onze scriptie te schrijven.

De vraag die hierbij meteen naar boven kwam was: hoe blijft duidelijk wat door ons (studenten) is geschreven en wat door anderen is bijgedragen? Aangezien dit onze masterscriptie is moet het (voor ons en voor de universiteit) overzichtelijk blijven wie wat heeft toegevoegd/geschreven. We hebben er voor gekozen om feedback op de inhoud van onze scriptie als reactie op de site te laten plaatsen, zodat helder is wat onze input is en wat de input van derden is. Dit zorgt er wel voor dat wij in ons proces nauwelijks de stap hebben kunnen maken naar ‘co-creatie’ en zijn blijven steken op ‘interactie’. Derden konden niet daadwerkelijk meeschrijven aan onze scriptie, maar konden ideeën leveren voor input waarbij wij de keuze hielden om er wel of niet mee aan de slag te gaan.

Op verschillende punten hebben we geprobeerd om via onze website en sociale media feedback te verzamelen.  Hoewel veel mensen positief reageerden op ons onderwerp en onze manier van aanpak, liepen we hierin tegen een paar problemen aan. Allereerst stelden we een té algemene vraag aan een té algemeen publiek. We stelden ons hele netwerk de vraag om onze website te bekijken en te reageren. Hierop kwamen nauwelijks reacties en de reacties die we kregen waren weinig inhoudelijk. We hebben er voor gekozen om mensen persoonlijk uit te nodigen om feedback te geven op een concrete vraag (bijvoorbeeld: zou je vanuit jouw organisatie willen kijken naar onze interne aanbevelingen en kun je aangeven wat wel en niet zou werken binnen jouw organisatie). Op deze concrete vraag kregen we meer en inhoudelijkere feedback.

Een tweede probleem waar we tegen aan liepen in het verzamelen van feedback was de relevantie voor degene die feedback geeft. Hoewel het wellicht interessant is om ons proces te lezen en volgen, is er voor degene die feedback geeft weinig te halen. Dit maakt de drempel groot (soms te groot) om inhoudelijk goed naar ons werk te kijken en hierop te reageren.

Hoewel we iedere keer erg blij waren met de ontvangen feedback (positief of negatief: we konden er altijd mee vooruit), zijn we vaak vergeten om de gever van de feedback te bedanken voor zijn/haar bijdrage. Om écht betrokkenheid te creëren is het heel belangrijk om ook aandacht te besteden aan relatiemanagement. Dit is er bij ons, zeker in de eerste maanden, bij in geschoten. We merkten dat dit het lastig maakte om mensen blijvend te betrekken bij ons proces. Een persoonlijke benadering is niet alleen van belang vóórdat je om feedback vraagt, maar zeker ook daarna.


Persoonlijke reflectie – Pieter
Van ons twee was ik altijd de meer 3.0 ‘fan’. Dat ben ik nog steeds, maar het verrassende is dat ik door het uitvoeren van dit onderzoek juist heb geleerd dat 3.0 niet de gouden oplossing is voor de culturele sector. Als alles open wordt gegooid, kan het resulteren in een verslappende massa als je alle beslissingen aan de democratie over laat. Ik heb ook tot halverwege het onderzoeksproces gezocht naar een gouden oplossing voor bedrijven. Maar dat was niet het doel, we hebben juist een beschrijving gemaakt van de situatie op dit moment. De aanbevelingen die we hebben geschreven zijn voor culturele instellingen een inzicht in de opties die zij hebben. Of het iets voor de culturele instelling is die het leest, is niet aan mij. Maar ik kan wel helpen keuzes te maken.

Het afstuderen is hard gegaan. We hebben naast het afronden van colleges onze opzet en theoretisch kader geschreven en zijn daarna begonnen aan onze eindsprint van interviews, transcripten, analyses en aanbevelingen. Het was zo leuk om te doen, dat wij bang werden dat de horror nog moest komen, maar wij zijn het levende bewijs dat afstuderen oprecht erg leuk en leerzaam kan zijn. 3.0 is een onderwerp in ontwikkeling en ik ben er nog lang niet klaar mee!

Ook neem ik hier de ruimte om Marèns en Hans te bedanken voor het plezier en de leerzame tijd. Ik weet het, ik moet soms wat meer loslaten en jullie hebben me daar veel bij geholpen.


Persoonlijke reflectie- Marèns
De afgelopen maanden heb ik met veel plezier aan onze scriptie gewerkt. Drie aspecten speelden daarin een grote rol: een heel interessant onderwerp, een uitdagende en vernieuwende vorm en fijne samenwerking met Pieter en begeleider Hans van Driel.

In een persoonlijke blog heb ik eerder beschreven dat ik in de afgelopen jaren een ontwikkeling heb doorgemaakt van heel 1.0 naar iets meer 3.0. Juist omdat ik me enerzijds zo kan herkennen in een drang naar controle en duidelijkheid en anderzijds zie wat de positieve effecten kunnen zijn van ‘3.0 werken’ spreekt dit onderwerp me (nog steeds) heel erg aan.

De vernieuwde manier van werken was een uitdaging die ik een paar jaar geleden niet was aangegaan. Het heeft ons als studenten kwetsbaar gemaakt maar het heeft ook ons project relevanter gemaakt. Ik ben van mening dat ik van culturele instellingen niet hetgeen kan verwachten wat ik zelf niet aan durf (transparantie, openheid). Het werken via de website heeft mij zeker geholpen om dichterbij de ‘praktijk’ van 3.0 werken te blijven.

Ik vraag mezelf regelmatig af hoe ver ik met mijn scriptie zou zijn als ik het alleen had moeten doen. Feit is dat ik dan niet zo ver was als dat we nu zijn. Het samenwerken met Pieter en Hans heeft een enorm positieve uitwerking gehad op mijn scriptieproces en heeft er voor gezorgd dat ik al die maanden zin had om hard door te werken.


En toen…
In dit onderzoek hebben we verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van vernieuwend ondernemen voor culturele instellingen. Het brede karakter van ons onderzoek geeft ruimte om in de toekomst binnen dit onderwerp gerichter vervolgonderzoek te doen. Enkele ideeën voor vervolgonderzoek zijn:

 • Het vernieuwend ondernemen kan voor één bedrijf worden uitgewerkt en toegepast. Door op één organisatie gericht te zijn (in plaats van de culturele sector in het algemeen) kan gericht gekeken worden wat wel en niet kan werken en wat voor deze specifieke organisatie goede en concrete stappen richting vernieuwing kunnen zijn.
 • In ons onderzoek hebben we geen onderscheid gemaakt in grote of kleine organisaties en organisaties die wel of niet afhankelijk zijn van overheidssubsidie. Een vervolgonderzoek kan zich richten op de verschillende mogelijkheden van vernieuwend ondernemen voor grote/kleine organisaties of organisaties die wel/niet afhankelijk zijn van overheidssubsidie.
 • In ons onderzoek kwamen we organisaties tegen die in interactie met de klant/doelgroep technische hulpmiddelen inzetten om de efficiëntie te vergroten en organisaties die zo min mogelijk technische hulpmiddelen inzetten in interactie met de klant om het persoonlijk contact te behouden. Een vervolgonderzoek kan zich richten op het verschil in de beleving en het effect van interactie met en zonder de inzet van technische hulpmiddelen.
 • Uit ons onderzoek blijkt dat veranderingen binnen organisaties moeten worden gesteund en gestimuleerd door de directie (de kern) van een bedrijf. Een vervolgonderzoek kan zich richten op veranderingsbereidheid van directies van een bedrijf: waarom zijn directies vaak niet of nauwelijks bereid tot verandering en welke factoren kunnen hier invloed op uitoefenen?

 

Eindknop

Advertenties

3 thoughts on “Discussie

 1. Pingback: Aanbevelingen intern | cultuurmanagement3punt0

 2. Interessant om jullie reflectie te lezen! Het pad ergens naar toe is net zo belangrijk als het eindproduct, dat bewijst jullie pad ook maar weer. En bovendien hebben jullie met deze website en aanbevelingen voor bedrijven een mooi eindproduct, waar jullie trots op mogen zijn. Veel succes in de toekomst!

 3. Hoi Lonneke!

  Bedankt voor je positieve reactie! Het was inderdaad een zeer bijzonder proces waar we allebei veel van hebben geleerd! We spreken elkaar zeker weer.

  Groeten Pieter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s