Over het project

Are you happySinds de 17e eeuw wordt de Westerse samenleving ingericht volgens een mechanistisch wereldbeeld waarin hiërarchie en structuur bepalend zijn. Communicatie verloopt veelal van instanties/organisaties naar de consument en er is weinig sprake van interactie. Deze structuur is terug te zien in veel aspecten van de samenleving: in het bedrijfsleven, het onderwijs en de kunst- en cultuursector. Deze samenleving wordt in dit project aangeduid als ‘samenleving 1.0’. ‘Samenleving ‘1.0’ heeft overeenkomstige kenmerken met de zogenoemde ‘schriftcultuur’, zoals beschreven in het artikel ‘een digitale cultuur’ van Geno Spoormans. Kenmerken van de schriftcultuur (de opvolger van de orale cultuur) zijn eenrichtingsverkeer, onpersoonlijkheid en structuur.

Er is een omslag gaande in deze bestaande samenlevingsstructuur. Het eenrichtingsverkeer uit de mechanistische samenleving en de schriftcultuur verandert meer in tweerichtingsverkeer, waarbij de consument invloed heeft op het aanbod van instanties.  De opkomst van het digitale tijdperk maakt onder andere ruimte voor interactiviteit en zo ontstaat ‘samenleving 2.0’. In samenleving 2.0 speelt het internet een belangrijke rol, als plek  waar de interactie tussen instanties en consumenten plaatsvindt. In deze samenleving bepalen de instanties echter de kaders waarbinnen de consument invloed kan uitoefenen.

Samenleving 2.0 kent een opvolger: samenleving 3.0. In deze nieuwste samenlevingsstructuur staan co-creatie, democratie en transparantie centraal. De consument communiceert niet enkel zijn/haar behoeften naar instanties toe, maar instanties en consumenten zijn samen makers van ideeën en producten. Kennisdeling en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn onmisbare kenmerken van deze samenleving.

Verschillende organisaties spelen in op de veranderingen binnen de maatschappij. Zoals Semco, een bedrijf in Brazilië dat 3.0 denken heeft doorgevoerd in haar organisatie, waardoor werknemers gelukkiger en gemotiveerder zijn en het ook nog eens één van de meest winstgevende bedrijven in Brazilië is geworden. In Nederland zijn ook inspirerende voorbeelden te vinden, zoals Hoppenbrouwers Elektrotechniek, een bedrijf dat vanaf eind jaren 80 ook veel 3.0 aspecten heeft doorgevoerd.

Wij gaan met ons onderzoek uitvinden of deze manier van denken ook van waarde kan zijn voor culturele instellingen en zo ja, hoe zij deze manier van denken kunnen toepassen in de organisatie. De hoofdvraag van ons onderzoek luidt:

Waarom zouden culturele instellingen in Nederland de omslag moeten maken naar management en communicatie 3.0 en hoe kunnen zij dit verwezenlijken?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we het project opgedeeld in verschillende onderdelen.

  1. Vanuit de theorie bekijken en benoemen wat (1.0, 2.0 en) 3.0 is en waarom deze manier van werken van belang is voor hedendaagse organisaties.
  2. Het analyseren van organisaties (zowel cultureel als niet-cultureel) die in hun interne bedrijfsvoering of publieksbeleid op een vernieuwde manier werken.
  3. Het definiëren van aanbevelingen en implementatiestappen betreffende een vernieuwde manier van werken voor culturele instellingen.
  4. Het toetsen van de aanbevelingen.
  5. Het herdefiniëren van de aanbevelingen en implementatiestappen.

De verschillende onderdelen, een uitgebreide probleemomschrijving en de beschrijving van de methoden worden beschreven in dit  onderzoeksvoorstel (versie 30 april 2014)


PadUniPadCI

 

 

 

 

 

 

Advertenties